Grønlandske institutter

Den 26. februar 2020 træder bekendtgørelse om Afviklingsformuen i kraft for Grønland. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som blev sat i kraft for Grønland den 1. januar 2020 ved kongelig anordning. Ikrafttrædelsen af reglerne betyder, at de grønlandske institutter er en del af Afviklingsformuen, og som følge heraf er grønlandske institutter bidragspligtige på samme vilkår som danske institutter, der er underlagt Afviklingsformuen. Grønlandske institutter skal derfor indberette oplysninger til Finansiel Stabilitet til brug for bidragsberegningen til Afviklingsformuen i 2020.

Indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen er samlet i et fælles indberetningsskema.

Som noget nyt i 2020 vil indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen foregå digitalt via SharePoint, hvilket er en online løsning, hvor instituttet har adgang til en mappe, som kun instituttet og Finansiel Stabilitet kan tilgå (Fortsat i Excel format).

1-3 medarbejdere vil blive oprettet som brugere og vil få adgang til SharePoint, hvor indberetningsskemaet kan tilgås og udfyldes.

Skemaet udfyldes elektronisk (Excel-format) direkte i SharePoint og eventuelle ændringer til indberetningen kan frem til fristen d. 2. marts 2020 indføres direkte i skemaet i SharePoint. Efter fristen vil skemaet blive låst for redigering og Finansiel Stabilitet vil herefter fastsætte det årlige bidrag administrativt. For året 2021 og frem, vil fristen for udfyldelse af skemaet være 31. januar.

For at få adgang til SharePoint bedes instituttet udfylde et skema, som kan findes her: (bilag 1). Vi beder samtidig instituttet om at godkende, at Finansiel Stabilitet på vegne af henholdsvis Garantiformuen og Afviklingsformuen fremadrettet kan kommunikere med instituttet via e-Boks.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen. Revisorerklæringen uploades i SharePoint senest d. 15. marts 2020.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2020 senest den 15. april 2020 med betalingsfrist den 1. maj 2020.

Finansiel Stabilitet har fra Finanstilsynet indhentet en række af de oplysninger, som skal benyttes ved indberetningen. Oplysningerne vil være tilgængelige i SharePoint. Finansiel Stabilitet indestår ikke for korrektheden af data og det er således instituttets eget ansvar at sikre, at de oplysninger som i sidste ende indsendes til Finansiel Stabilitet, og finder anvendelse til brug for bidragsberegningen i 2020, er korrekte.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@fs.dk

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.