Noter

2. Segmentoplysninger for koncern (fortsat)

Segmentoplysninger for moder
I forbindelse med Finansiel Stabilitets omdannelse til en selvstændig offentlig virksomhed 1. juni 2015 og overtagelsen af Garantifonden for Indskydere og Investorer, er der sket en tilpasning af den tidligere segmentopdeling, så denne nu består af 3 hovedsegmenter: Bankpakke aktiviteter, Garantiformuen samt Afviklingsformuen.
Modervirksomhedens rapporteringspligtige segmenter udgør på den baggrund:
  • Bankpakke aktiviteter
    Segmentet omfatter de oprindelige Bankpakke I-IV aktiviteter, samt rådgivning til minkavlere.
  • Garantiformuen
    Segmentet omfatter Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Garantiformuen, som kan opdeles i 4 underafdelinger: Pengeinstitutafdelingen, Realkreditafdelingen, Investerings- og forvaltningsafdelingen og Restruktureringsafdelingen.
  • Afviklingsformuen
    Segmentet omfatter Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Afviklingsformuen.