Egenkapitalopgørelse

Koncern
1. halvår 2022
Finansiel Stabilitet
(mio. kr.)
Ansvarlig formue
Overført resultat
Foreslået udbytte
Garanti­formuen
Afviklings­formuen
Egenkapital i alt
2021
Egenkapital 1. januar
1
5.257
30
12.435
5.099
22.822
21.771
Totalindkomst for perioden
-41
0
-374
409
-6
1.051
Udbetalt udbytte
-30
-30
0
Egenkapital ultimo
1
5.216
0
12.061
5.508
22.786
22.822
Moder
1. halvår 2022
Finansiel Stabilitet
(mio. kr.)
Ansvarlig formue
Overført resultat
Foreslået udbytte
Garanti­formuen
Afviklings­formuen
Egenkapital i alt
2021
Egenkapital 1. januar
1
5.257
30
12.435
5.099
22.822
21.771
Totalindkomst for perioden
-41
-374
409
-6
1.051
Udbetalt udbytte
-30
-30
0
Egenkapital ultimo
1
5.216
12.061
5.508
22.786
22.822