Andelskassen J.A.K. Slagelse indleverer banklicensen

Finansiel Stabilitet 31. maj 2017


Andelskassen J.A.K. Slagelse har i dag indleveret sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler.

Indleveringen sker som led i afviklingen af Andelskassen og som konsekvens af, at der ikke længere udøves tilladelseskrævende aktiviteter, herunder modtagelse af indlån.

Selskabet er samtidig omdannet til et finansselskab med navnet FS Finans V A/S, hvorfra afvikling af de tilbageværende udlån vil ske.

Selskabet vil frem til 1. august 2017 have adresse i Slagelse, hvorefter afviklingen vil blive samlet i Finansiel Stabilitet i København.

Finansiel Stabilitet overtog den 5. oktober 2015 kontrollen med Andelskassen J.A.K. Slagelse (inkl. filialerne i Brenderup, Nykøbing Mors og Thisted) og iværksatte umiddelbart herefter en række tiltag med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af Andelskassen. Alle eksisterende andelshavere fik nedskrevet deres andelskapital til 0, og ejerskabet af Andelskassen blev overtaget af Broinstitut I A/S, der var et nystiftet og 100 % ejet datterselskab til Finansiel Stabilitet. Som led i afviklingen indgik Finansiel Stabilitet den 18. marts 2016 en aftale med Netfonds AB om salg af Andelskassen. Den 31. oktober 2016 stod det klart, at salgsaftalen ikke kunne gennemføres, hvorefter Finansiel Stabilitet påbegyndte afvikling af Andelskassens aktiviteter.

Yderligere information
Pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@finansielstabilitet.dk