Bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere i høring

Finansiel Stabilitet 14. juni 2021


Finansiel Stabilitet har sendt udkast til bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere i høring.

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte nærmere regler for oprettelse af en enhed, der foranlediger vederlagsfri gældsrådgivning til de tidligere minkavlere, der vurderes at være insolvente efter erstatnings- og kompensationsudmålingen. Bekendtgørelsen udmønter dele af Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19, som er indgået den 25. januar 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance vedrørende oprettelse af en gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet.

Høringsfristen er den 21. juni 2021, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2021.

Bilag: