Finansiel Stabilitet anker dele af Vestre Landsrets dom i erstatningssagen om ledelsesansvar i den tidligere Løkken Sparekasse

Finansiel Stabilitet 26. marts 2020


Den 28. februar 2020 afsagde Vestre Landsret dom i den sag, som Finansiel Stabilitet havde anlagt mod den tidligere direktør, bestyrelsens formandskab og eksterne revision i Løkken Sparekasse. Ved dommen blev alle de sagsøgte frifundet.

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet og virksomhedens eksterne advokater vurderer, at landsrettens dom rejser mere principielle spørgsmål i relation til udstrækningen af en direktørs ansvar for utilstrækkelig kreditopfølgning og fejl og mangler i kreditorganisationen samt om den bevismæssige betydning af de manglende kundemapper i sparekassen. Bestyrelsen finder, at disse spørgsmål bør prøves for Højesteret.

Efter rådgivning fra de eksterne advokater findes der at være størst sandsynlighed for, at Højesteret vil nå til et andet resultat end landsretten for så vidt angår 3 engagementer. Disse 3 engagementer er Dansk Jord ApS, Gl. Kongevej 33 og H. J. Henriksens Vej 12 (som de er benævnt i dommen).

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at anke dommen i det beskrevne omfang over for sparekassens tidligere direktør.

Betalingspåstanden vil være på 50 mio. kr.

Ankesagen vil ikke omfatte bestyrelsens formandskab eller den eksterne revision.

 

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90