Finansiel Stabilitet fremlægger regnskab for 1. halvår 2021

Finansiel Stabilitet 20. august 2021


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 475 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod et overskud på 508 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen. Der er i 2021 i alt indbetalt 1.061 mio. kr., hvoraf 531 mio. kr. indgår i resultatet for 1. halvår. Samlet gav Afviklingsformuen i 1. halvår et overskud på 505 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2021 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 4,6 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1. halvår 2021 et underskud på 7 mio. kr. mod et overskud på 5 mio. kr. i den samme periode sidste år. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2021.

Efter afslutning af regnskabsperioden har Finansiel Stabilitet solgt udlånsaktiviteter vedrørende kunder, som også har været kunder i Landbrugets Finansieringsinstitut. Resultatet af salget vil indgå i perioden for 3. kvartal 2021. Det forventes at salget vil have en positiv resultateffekt på ca. 15 mio. kr.

Garantiformuen gav i 1. halvår 2021 et underskud på 23 mio. kr. mod et overskud på 39 mio. kr. i den samme periode sidste år. Underskuddet kan primært tilskrives et ikke realiseret kurstab på de investerede midler. Ved udgangen af 1. halvår 2021 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,4 mia. kr.

Efter regnskabsperiodens afslutning er renteniveauet faldet, og dermed er det urealiserede kurstab blevet reduceret. Med indregning af denne effekt ville resultatet for Garantiformuen være tæt på nul.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2021 på 23,5 mia. kr., hvorved balancen er steget med 1,0 mia. kr. siden ultimo 2020. Af den samlede balance på 23,5 mia. kr. udgjorde Bankpakke aktiviteter 6,8 mia. kr., Garantiformuen 12,4 mia. kr. og Afviklingsformuen 5,2 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,9 mia. kr.

 

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk

Klik her for at læse regnskabsrapporten