Finansiel Stabilitet fremlægger regnskab for 1. halvår 2022

Finansiel Stabilitet 18. august 2022


Finansiel Stabilitet fik et underskud på 6 mio. kr. i 1. halvår 2022 mod et overskud på 508 mio. kr. i samme periode sidste år.

Årsagen til underskuddet i 1. halvår 2022 er primært et ikke realiseret kurstab på de investerede midler i Garanti- og Afviklingsformuen. Afkastet på den samlede forvaltede portefølje udgjorde -510 mio. kr. fordelt med 56 mio. kr. i renter og -566 mio. kr. i ikke realiserede kurstab. Tabet svarer til et negativt afkast på ca. -4,6 pct. ud af den samlede investerede portefølje på ca. 10,5 mia. kr.

Det negative investeringsafkast i 1. halvår 2022 skyldes øget volatilitet og kraftige stigninger på de globale rentemarkeder. Efter statusdagen er renterne faldet, og tabet i 1. halvår 2022 er reduceret, så når perioden til og med juli medtages, kan det negative afkast opgøres til -380 mio. kr., svarende til et negativt afkast på ca. -3,4 pct.

Resultatet for Finansiel Stabilitet kan i øvrigt opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer, dvs. Afviklingsformuen, Garantiformuen og Bankpakke-aktiviteter, som også indeholder gældsrådgivning til tidligere minkavlere samt statsgaranti til ejendomskreditaftaler i landdistrikterne.

Afviklingsformuen udviste i 1. halvår 2022 et overskud på 409 mio. kr. mod et overskud i 2022 på 505 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.124 mio. kr., hvoraf 562 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Det negative afkast på værdipapirbeholdningen androg for dette segment -138 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2022 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 5,5 mia. kr.

Garantiformuen bidrog med et underskud på -374 mio. kr. som følge af et negativt afkast fra værdipapirbeholdningen på -372 mio. kr. i 1. halvår 2022. Ved udgangen af 1. halvår 2022 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,1 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke-aktiviteterne gav i 1. halvår 2022 anledning til et underskud på 41 mio. kr. mod et underskud på 7 mio. kr. i den samme periode sidste år. Den samlede egenkapital for Bankpakke-aktiviteter udgjorde 5,2 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2022.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2022 på 24 mia. kr., hvorved balancen er steget med 0,5 mia. kr. siden ultimo 2021. Af den samlede balance på 24 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 6,0 mia. kr., Bankpakke aktiviteter 6,4 mia. kr., og Garantiformuen 12,1 mia. kr., mens der var et koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk

Klik her for at læse regnskabsrapporten