Finansiel Stabilitet har indgået aftale om at afslutte sagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken

Finansiel Stabilitet 21. oktober 2019


Østre Landsret afsagde den 26. juni 2019 dom i sagen mod Amagerbankens tidligere ledelse. Ved dommen blev 8 af de tidligere ledelsesmedlemmer pålagt at betale erstatning på 225,5 mio. kr. med tillæg af procesrente løbende fra den 22. marts 2013. Finansiel Stabilitets krav mod de dømte eksklusiv sagsomkostninger kan opgøres til 343,5 mio. kr., som de dømte hæfter solidarisk for. De dømte søgte efterfølgende Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, og i forlængelse heraf har Finansiel Stabilitet ligeledes sendt ansøgning til Procesbevillingsnævnet.

Finansiel Stabilitet har indgået aftale med de dømte om afslutning af sagen. Aftalen indebærer, at de dømte samlet betaler 255,5 mio. kr. De dømte forestår selv den indbyrdes fordeling af betaling af beløbet. Som led i aftalen har begge parter trukket ansøgningerne til Procesbevillingsnævnet tilbage. Østre Landsrets dom er herefter endelig.

Aftalen sker til fuld og endelig afgørelse af ansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet har efter rådgivning fra Finansiel Stabilitets advokater Kromann Reumert vurderet, at det er forsvarligt at afslutte sagen mod betaling af dette lavere beløb end det, som Landsretten havde fastsat. Den vurdering er foretaget under hensyntagen til blandt andet den procesrisiko, der ville være forbundet med behandlingen af sagen for Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet havde givet tilladelse hertil.

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90