Finansiel Stabilitet indgår aftale om betinget afhændelse af aktier i Den Jyske Sparekasse som led i fusion med Vestjysk Bank

Finansiel Stabilitet 26. november 2020


Finansiel Stabilitet har indgået betinget aftale med Arbejdernes Landsbank om overdragelse af aktiepost i Den Jyske Sparekasse. Aftalen er indgået i forbindelse med, at de to institutter planlægger at gennemføre en fusion efter godkendelse på de ekstraordinære generalforsamlinger i januar 2021. Aftalen er blandt andet betinget af, at fusionen vedtages og gennemføres.

Finansiel Stabilitet har siden Bankpakke 1 været ejer af egenkapitalinstrumenter i Den Jyske Sparekasse, fordi sparekassen som led i betaling for den generelle statsgaranti valgte at afregne med garantbeviser. Finansiel Stabilitet endte med at eje ca. 17 pct. af garantkapitalen i Den Jyske Sparekasse.

I forbindelse med gennemførelse af børsnotering af Den Jyske Sparekasse i 2018 blev der indskudt ny kapital og Finansiel Stabilitets ejerandel af børsnoterede aktier i Den Jyske Sparekasse blev nedbragt til ca. 12 pct.

Finansiel Stabilitet har siden overtagelse af garantbeviserne været i løbende dialog med sparekassens ledelse om afviklingen af egenkapitalinstrumenterne. Samtidig har information om ejerskabet i de respektive institutter inklusive Den Jyske Sparekasse været tilgængelig på Finansiel Stabilitets hjemmeside, herunder også information om afviklingsprocessen jf. meddelelse af 29. marts 2011.

I forbindelse med at Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank, som offentliggjort i dag, indgår aftale om fusion med Vestjysk Bank som det fortsættende selskab, har Finansiel Stabilitet aftalt at afhænde aktieposten i Den Jyske Sparekasse efter disse aktier er konverteret til aktier i den fusionerede bank, til Arbejdernes Landsbank. Salget sker til en kurs, der er baseret på det i fusionen mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank aftalte bytteforhold, og ligger derfor betydeligt over kursen på aktier i Den Jyske Sparekasse før fusionsaftalen er offentliggjort. Aftalen, som bl.a. er betinget af, at fusionen vedtages og gennemføres, indebærer, at Finansiel Stabilitet afhænder en af de største aktieposter overtaget i forbindelse med betaling for Bankpakke 1.

Samtidig har Finansiel Stabilitet på visse betingelser forpligtet sig til at stemme for fusionen på generalforsamlingen i Den Jyske Sparekasse. Blandt betingelserne er, at der ikke inden generalforsamlingen er offentliggjort beslutning om at fremsætte et overtagelsestilbud på Den Jyske Sparekasse, som Finansiel Stabilitet anser som mere finansielt attraktivt.

 

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90