Finansiel Stabilitet udbyder forvaltning af Garanti- og Afviklingsformuens placering i danske realkreditobligationer

Finansiel Stabilitet 7. januar 2022


I forbindelse med forvaltning af Garanti- og Afviklingsformuen udbydes to mandater til porteføljeforvaltning. Begge mandatarer vedrører forvaltning af korte danske realkreditobligationer med en løbetid på maksimalt 5 år. Finansiel Stabilitet har tidligere udbudt mandater til forvaltning af værdipapirer for Garanti- og Afviklingsformuen, og seneste udbud var i 2019.

De kommende forvaltere vil overtage de allerede eksisterende porteføljer for henholdsvis Garanti- og Afviklingsformuen. Mandatet for Garantiformuen forventes efter tilpasning at udgøre ca. 4 mia. kr. Mandatet for Afviklingsformuen vil som udgangspunkt udgøre ca. 3 mia. kr., hvilket dog forventeligt vil blive øget til ca. 4 mia. kr. i 2024.

Forvaltningen planlægges påbegyndt i 2. kvartal 2022, når aftaler om porteføljeforvaltning er indgået, hvilket forventes at ske i slutningen af 1. kvartal 2022.

Klik her for at læse udbudsmaterialet på EU-supply.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, mobil 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, mobil 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk