Fjordbank Mors af 2011 afleverer banklicensen

Finansiel Stabilitet 27. marts 2013

Finansiel Stabilitet overtager administration og afvikling af kundeaftaler og aktiviteter i Fjordbank Mors af 2011, der i dag har afleveret sin banklicens og skiftet navn til FS Finans IV.


Fjordbank Mors af 2011 afleverer banklicensen

Finansiel Stabilitet overtager administrationen og afviklingen af de tilbageværende kundeengagementer og aktiviteter i Fjordbank Mors af 2011. Det sker som et led i koncernens strategi om at nedbringe antallet af banker i koncernen og centralisere afviklingen.

Fjordbank Mors af 2011 har i den forbindelse afleveret sin pengeinstitut- og værdipapirhandelstilladelse til Finanstilsynet. Fjordbank Mors af 2011 er blevet omdannet til et finansselskab, FS Finans IV A/S, efter afleveringen af banklicensen. FS Finans IV indeholder aftaler og aktiviteter, som ikke er licenskrævende. De licenskrævende aftaler og aktiviteter er overdraget til FS Bank A/S under Finansiel Stabilitet.

FS Finans IV har indgået en administrationsaftale med Finansiel Stabilitet. Der er indgået en tilsvarende administrationsaftale mellem FS Bank og Finansiel Stabilitet. Det indebærer, at den enkelte kunde er blevet tildelt en rådgiver i Finansiel Stabilitet, som håndterer deres aftaler under ét – uanset om de er placeret i et eller flere selskaber i Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet har besluttet at opretholde en filial på Mors for en del af 2013. Det betyder for landbrugskunderne, at de fortsat vil blive betjent af en rådgiver med lokal placering på Mors. Nogle kunder uden for landbrugserhvervet bliver fremover betjent af en rådgiver hos Finansiel Stabilitet i København.

Direktør John Andy Madsen varetager ledelsen af filialen og medarbejderne på Mors.

Finansiel Stabilitet vil indsætte en ny bestyrelse i FS Finans IV ved den kommende generalforsamling, som endnu ikke er indkaldt. Den kommende bestyrelse vil bestå af administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen (formand), vicedirektør Marianne Simonsen og vicedirektør Jens Verner Andersen fra Finansiel Stabilitet.

Preben Mullit tiltræder stillingen som administrerende direktør for FS Finans IV med virkning fra dags dato. Preben Mullit er også administrerende direktør for de øvrige finansselskaber i Finansiel Stabilitet.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Preben Mullit, telefon 46 34 80 08
Eventuelt via kommunikationschef Jesper Larsen-Ledet, telefon 40 15 86 58