Indgivelse af stævning mod yderligere 4 tidligere ledelsesmedlemmer i Capinordic Bank A/S

Finansiel Stabilitet 7. juni 2019


Ved Højesterets dom af 15. januar 2019 blev 3 tidligere ledelsesmedlemmer (bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem og direktøren) pålagt at betale i alt ca. 89 mio. kr. med tillæg af procesrenter fra december 2010 for bankens tab på 9 udlånsengagementer.

Under sagen havde Finansiel Stabilitet procestilvarslet yderligere ledelsesmedlemmer. Efter Højesterets dom har Finansiel Stabilitets bestyrelse anmodet advokatfirmaet Kromann Reumert om at undersøge, om der er grundlag for at gøre erstatningskrav gældende mod de procestilvarslede personer.

Advokatfirmaet har vurderet, at der er grundlag for at rejse krav om erstatning for de udlånsengagementer, hvor Højesteret har fastslået, at de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer var erstatningspligtige, i det omfang at de procestilvarslede personer har deltaget i bestyrelsens beslutninger.

På baggrund af advokatfirmaets vurdering har bestyrelsen besluttet at stævne 4 tidligere ledelsesmedlemmer i banken.

Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90