Københavns Andelskasse under kontrol indleverer banklicensen

Finansiel Stabilitet 28. juni 2019


Københavns Andelskasse under kontrol har i dag indleveret sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut.

Indleveringen sker som led i afviklingen af Andelskassen og som konsekvens af, at alle tilladelsespligtige aktiviteter er opsagt, og at Andelskassen ikke længere modtager indlån eller udfører værdipapirhandelsaktiviteter.

Andelskassen er samtidig omdannet til et finansselskab med navnet FS Finans VI A/S, hvorfra afvikling af de resterende aktiviteter vil ske. FS Finans VI A/S er et helejet datterselskab, der indgår i Finansiel Stabilitet koncernen.

Andelskassens aktiviteter i de tidligere lokaler på Gammel Torv i København er lukket ned, og FS Finans VI A/S får adresse på Sankt Annæ Plads 13 i København sammen med den øvrige del af Finansiel Stabilitet koncernen.

Finansiel Stabilitet overtog kontrollen med Andelskassen den 13. september 2018 og iværksatte umiddelbart herefter en række tiltag med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af Andelskassen. Alle eksisterende andelshavere fik nedskrevet deres andelskapital til 0, og ejerskabet af Andelskassen blev overtaget af Broinstitut II A/S, der var et nystiftet og helejet datterselskab til Finansiel Stabilitet.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11

Eventuelt via pressetelefon, telefon 24 76 35 90, e-mail: mail@fs.dk