Kvartalsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2020 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 13. november 2020


Finansiel Stabilitet fik et resultat på 753 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2020 mod et resultat på 866 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives udviklingen i Afviklingsformuen, hvor der blev opnået et resultat på 697 mio. kr. I den sammenhæng indgår særligt indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen for hele året på 942 mio. kr., hvoraf 705 mio. kr. er periodiseret og indgår i resultatet for 3. kvartal 2020. Ved udgangen af 3. kvartal 2020 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 3,8 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1.-3. kvartal 2020 et overskud på 8 mio. kr. mod et overskud på 175 mio. kr. i den samme periode sidste år. Generelt kan resultatet henføres til, at der fortsat kan tilbageføres nedskrivninger, og at disse indtægter nogenlunde modsvares af tilsvarende omkostninger. Overskuddet sidste år kan i væsentligt omfang henføres til særlige forhold, herunder til den indgåede aftale med den tidligere ledelse af Amagerbanken om at afslutte retssagen. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,2 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2020.

Det kan i øvrigt oplyses, at Finansiel Stabilitet netop har vundet en sag vedrørende forsikringsdækning i en ledelsesansvarssag. Sagen blev ført ved voldgift og medfører, at Finansiel Stabilitet i 4. kvartal kan indtægtsføre ca. 33 mio. kr.

Garantiformuen gav i 1.-3. kvartal 2020 et overskud på 48 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 143 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det reducerede resultat kan bl.a. henføres til et lavere afkast af investeringsaktiviteten samt særlige forhold i 1.-3. kvartal 2019, som også gjorde sig gældende for Bankpakke I-V aktiviteter. Ved udgangen af 3. kvartal 2020 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,4 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk