Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2021 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 10. maj 2021


Finansiel Stabilitet fik et resultat på 221 mio. kr. i 1. kvartal 2021 mod et resultat på 161 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.061 mio. kr., hvoraf 265 mio. kr. er periodiseret og indgår i resultatet for perioden. Ved udgangen af 1. kvartal 2021 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 4,3 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1. kvartal 2021 et underskud på 4 mio. kr. mod et underskud på 6 mio. kr. i den samme periode sidste år. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2021.

Garantiformuen gav i 1. kvartal 2021 et underskud på 25 mio. kr. mod et underskud på 46 mio. kr. i den samme periode sidste år. Resultatet kan primært tilskrives et ikke realiseret kurstab på de investerede midler. Ved udgangen af 1. kvartal 2021 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,4 mia. kr.

Forventningerne til resultatet for 2021 opjusteres til 1 mia. kr. mod tidligere forventet 0,9 mia. kr. Opjusteringen sker på baggrund af opkrævning af et større bidrag fra de bidragspligtige institutter til Afviklingsformuen end oprindeligt forventet.


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk