Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2022 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 20. maj 2022


Finansiel Stabilitet fik et underskud på 42 mio. kr. i 1. kvartal 2022 mod et overskud på 221 mio. kr. i samme periode sidste år.

Årsagen til underskuddet i 1. kvartal 2022 er et ikke realiseret kurstab på de investerede midler i Garantiformuen og Afviklingsformuen. Afkastet på den samlede forvaltede portefølje udgjorde -287 mio. kr. fordelt med 28 mio. kr. i renter og -315 mio. kr. i ikke realiserede kurstab. Tabet svarer til et negativt afkast på ca. 2,5 pct. ud af den samlede investerede portefølje på ca. 11 mia. kr.

Det negative investeringsafkast i 1. kvartal 2022 skyldes øget volatilitet og kraftige stigninger på de globale rentemarkeder, som har haft betydelig indflydelse på Finansiel Stabilitets portefølje af korte realkreditobligationer, som er tilknyttet Garanti- og Afviklingsformuen.

Resultat for Finansiel Stabilitet kan i øvrigt opdeles i de tre segmenter, som Finansiel Stabilitet håndterer, dvs. Afviklingsformuen, Bankpakke aktiviteter og Garantiformuen.

Afviklingsformuen udviste i 1. kvartal 2022 et overskud på 196 mio. kr. mod et overskud i 2021 på 250 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.124 mio. kr., hvoraf 281 mio. kr. er periodiseret og indgår i resultatet for perioden. Ved udgangen af 1. kvartal 2022 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 5,3 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke aktiviteterne udviste i 1. kvartal 2022 et underskud på 27 mio. kr. mod et underskud på 4 mio. kr. i den samme periode sidste år. Den samlede egenkapital for Bankpakke aktiviteter udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2022.

Garantiformuen gav i 1. kvartal 2022 et underskud på 211 mio. kr. mod et underskud i 2021 på 25 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2022 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,2 mia. kr.


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk