Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2021 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 5. november 2021


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 752 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021 mod et overskud på 753 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen. Der er i 2021 i alt indbetalt 1.061 mio. kr., hvoraf 796 mio. kr. indgår i resultatet for 1.-3. kvartal 2021. Samlet gav Afviklingsformuen i 1.-3. kvartal et overskud på 764 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2021 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 4,8 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne gav i 1.-3. kvartal 2021 et overskud på 5 mio. kr. mod et overskud på 8 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan primært tilskrives salget af landbrugsrelaterede udlånsaktiviteter (jf meddelelse af 9. august 2021). Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2021.

Garantiformuen gav i 1.-3. kvartal 2021 et underskud på 17 mio. kr. mod et overskud på 48 mio. kr. i den samme periode sidste år. Underskuddet kan primært tilskrives et ikke realiseret kurstab på de investerede midler. Ved udgangen af 3. kvartal 2021 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,4 mia. kr.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 3. kvartal 2021 på 23,5 mia. kr., hvorved balancen er steget med 1,0 mia. kr. siden ultimo 2020. Af den samlede balance på 23,5 mia. kr. udgjorde Bankpakke I-V aktiviteterne 6,8 mia. kr., Garantiformuen 12,4 mia. kr. og Afviklingsformuen 5,2 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,9 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk