Kvartalsmeddelelse pr. 3. kvartal 2019 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 15. november 2019


I 1.-3. kvartal 2019 fik Finansiel Stabilitet et resultat på 866 mio. kr. mod et resultat på 596 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 724 mio. kr., hvoraf 543 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 3 mia. kr.

Bankpakke I-V aktiviteterne har bidraget med et overskud på 175 mio. kr. sammenlignet med et resultat i samme periode sidste år på 131 mio. kr. Det skyldes primært, at der er indgået forligsaftale med den tidligere ledelse af Amagerbanken om at afslutte retssagen vedrørende ledelsesansvar mod betaling af 255,5 mio. kr. til Finansiel Stabilitet. Af det samlede beløb tilgår 154 mio. kr. Bankpakke I-V aktiviteterne, resten tilgår Garantiformuen og de øvrige simple kreditorer i Amagerbanken. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteterne udgjorde 5,1 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2019.

Garantiformuen gav i 1.-3. kvartal 2019 et overskud på 143 mio. kr. mod et underskud på 3 mio. kr. i samme periode sidste år. Det indgåede forlig i Amagerbanksagen har givet en indtægt på 66 mio. kr. Resultatet er også positivt påvirket af den påbegyndte investeringsaktivitet. Som følge af rentestigninger i 4. kvartal 2019 er afkastet efter statusdagen dog blevet reduceret betydeligt.

Garantiformuens restruktureringsafdeling, som kan bidrage til restrukturering af nødlidende eller forventeligt nødlidende pengeinstitutter (herunder dækning af omkostninger forbundet med udtrædelse af datacentraler i forbindelse med en fusion), har i henhold til § 7a, stk. 4 i lov om indskyder- og investorgarantiordning modtaget indeståelser for 1 mia. kr. fra de bidragspligtige pengeinstitutter. Denne bestemmelse, som ikke var forenelig med EU’s statsstøtteregler, blev ophævet pr. 1. juli 2019, hvilket har betydet bortfald af indeståelser for 1 mia. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2019 udgjorde Garantiformuens egenkapital herefter 12,4 mia. kr.


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk