Meddelelse vedrørende tilskæring af ledelsesansvarssagerne i Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 28. september 2020


Den 15. februar 2019 afsagde Højesteret dom i ledelsesansvarssagen vedrørende Capinordic Bank og den 22. juni 2020 afsagde Højesteret dom i ledelsesansvarssagen vedrørende Eik Bank Danmark.

Finansiel Stabilitet har i dag verserende ansvarssager mod medlemmer af ledelsen i følgende tidligere pengeinstitutter:

  • Andelskassen JAK Slagelse
  • Københavns Andelskasse
  • Eik Banki P/F
  • ebh bank
  • Løkken Sparekasse og
  • Roskilde Bank

Finansiel Stabilitet har i overensstemmelse med sin hidtidige praksis vurderet betydningen af de to afsagte domme fra Højesteret for de verserende ledelsesansvarssager.

Bestyrelsen i Finansiel Stabilitet har foretaget vurderingerne i de enkelte ledelsesansvarssager i samråd med de advokater som fører sagerne. På den baggrund er der truffet beslutning om at ville foretage visse tilskæringer i sagerne, men alle sager bliver ført videre.

De involverede parter vil blive informeret om foretagne tilskæringer i forbindelse med den sædvanlige retssagsbehandling.

Finansiel Stabilitet kommenterer ikke retssager, der verserer for domstolene, og denne praksis vil fortsat blive fulgt i forbindelse med ledelsesansvarssagerne.

Det kan dog oplyses, at Finansiel Stabilitet ikke har foretaget tilskæringer i forhold, hvor der er givet medhold i retten i 1. instans, eller i forhold, hvor det vurderes at være overvejende sandsynligt, at Finansiel Stabilitet vil få tilkendt erstatning.

Yderligere oplysninger:
Pressetelefon: +45 24 76 35 90