Mindeord om Henrik Bjerre-Nielsen

Finansiel Stabilitet 29. juli 2022


Skrevet af Anne Louise Eberhard, Peter Engberg Jensen, Marianne Simonsen, Jens Verner Andersen og Karsten Biltoft

Den 21. juli 2022 sov Henrik Bjerre-Nielsen ind i sit hus på Møn, omgivet af sine kære. Henrik havde været syg i en længere periode, og han havde været åben om sit sygdomsforløb. Det gjorde ikke meldingen om hans død mindre trist.

Finanstilsynet
Henrik startede sin karriere som økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 1980, men det er særligt for hans store og meget dygtige indsats i den finansielle sektor, at han vil blive husket. Først som direktør for Finanstilsynet i årene 1996 - 2008, hvor han var meget bevidst om Finanstilsynets rolle med at føre tilsyn med de finansielle virksomheder. Henrik blev flere gange kritiseret for at være regelrytter - en kritik som han lyttede til, men selv antog for at være en anerkendelse af, at Finanstilsynet udfyldte sin rolle som finansiel vagthund. Det er uomtvisteligt, at årene i Finanstilsynet var meget arbejdstunge, og at det var med et stille håb om, at arbejdspresset ville blive mindre, at han i 2008 skiftede til jobbet som administrerende direktør for Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet
Det viste sig meget hurtigt ikke at blive tilfældet. Henrik var sammen med Henning Kruse Petersen og Jakob Brogaard krumtap i Finansiel Stabilitet i virksomhedens første og allermest travle år. I sin nye rolle fik Henrik mulighed for at demonstrere, at han også mestrede at udtænke løsninger for nødlidende banker, som tiltvang sig bred respekt og anerkendelse. Det er et særkende for den danske måde at krisehåndtere, at Finansiel Stabilitet overtager ejerskab og ledelse af de nødlidende banker. Det har vakt international interesse, og Henrik bidrog ved flere lejligheder til bl.a. EU Kommissionens arbejde om bankafvikling, og hans indsigt var som regel med til at flytte fokus til de emner, som var betydningsfulde.

Henrik havde også en evne til at arbejde i krydsfeltet mellem det offentlig og private. Med sit stærke strategiske øje var Henrik i stand til at finde løsninger på svære problemstillinger. Særligt i forbindelse med gennemførelse af salgsaktiviteter var Henrik skarp til at sætte scenen for, hvordan transaktionen skulle gennemføres, og hvordan man, samtidig med opfyldelse af en række overordnede hensyn, kunne opnå det bedste økonomiske resultat for Finansiel Stabilitet.

Stor faglighed og bred interesse
Henrik kunne sin økonomiske katekismus - uanset om det var makroøkonomiske teorier eller finansiel teori, så evnede Henrik at forstå og anvende teorierne til at kunne forklare nuværende forhold og forudsige mulige fremtidige scenarier. Han kunne tage teorier fra nogle af de største klassiske økonomer som fx Keynes og Friedman og anvende deres teorier på nuværende problemstillinger. Henriks interesse var bredt funderet, og han satte stor pris på at drøfte mange problemstillinger, som kunne spænde vidt fra økonomi og finansielle forhold til jagt og landbrug.

Den respekt, der står om Henriks faglige kvalifikationer, blev cementeret af, at Henrik altid optrådte ordentligt og professionelt, og at han havde fokus på at gøre tingene rigtigt.

Pension
Både medarbejderne og ledelsen i Finansiel Stabilitet vil huske Henrik som en arbejdsom, meget respekteret og afholdt direktør. Han vil også blive husket for en ukuelig vilje og positiv tilgang, selv når sygdommen var hårdest. Henrik nåede kun at være pensionist i et halvt år. Der er ingen tvivl om, at han gerne havde brugt flere år sammen med sin familie. Han var stolt af sine sønner Kristian og Andreas og sin datter Ellen. Selvom han måske ikke altid ville indrømme det, pralede han i det stille med børnenes bedrifter - og han omtalte med stolthed sine børnebørn. Henrik sagde selv, at han sammen med Charlotte havde haft et liv, han var taknemmelig for. Og vi andre kan godt tillade os at være taknemmelige for at have lært Henrik at kende.
---