Optagelse på Finansiel Stabilitets liste over godkendte rådgivere i henhold til Bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere

Finansiel Stabilitet 1. juli 2021


Folketinget vedtog den 1. juni 2021 lov om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som indeholder hjemmel til fastsættelse af regler for en ordning om gældsrådgivning til tidligere minkavlere.

Med hjemmel i loven har Erhvervsministeren udstedt bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere. I henhold til bekendtgørelsen er der oprettet en særlig enhed i Finansiel Stabilitet til håndtering af en sådan gældsrådgivningsordning. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2021.

Læs bekendtgørelsen her.

Som led i ordningen fører Finansiel Stabilitet en liste over godkendte rådgivere, som kan yde rådgivning under ordningen. Listen offentliggøres på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

Følgende rådgivere kan yde gældsrådgivning under ordningen:

  • Advokater
  • Godkendte revisorer
  • Finansielle rådgivere, som lever op til kravene for at kunne betegne sig som uafhængige, jf. § 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Henvendelser vedrørende optagelse på og fjernelse fra listen bedes rettet til Finansiel Stabilitet på gaeldsraadgivning@fs.dk.

Yderligere oplysninger:
Kontakt den særlige enhed i Finansiel Stabilitet på telefon 21 19 55 44.
Eventuel pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk.