Salg af udlånsaktiviteter i Landbrugets Finansieringsinstitut og Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 9. august 2021


Efter gennemførelse af salgsprocessen, som blev annonceret 31. maj 2021, har Landbrugets Finansieringsinstitut (LFI) og Finansiel Stabilitet (FS) indgået aftale med fire danske pengeinstitutter om overtagelse af en portefølje af lån og garantier på ca. 100 mio. kr. Salgsprocessen er gennemført i en åben og transparent proces, hvor interesserede bydere har haft adgang til relevante informationer forud for at have afgivet bud.

Med overtagelsen af engagementerne flyttes de fremtidige finansieringsforhold fra LFI og FS til kundernes nye pengeinstitutforbindelser. I fællesskab kan pengeinstitut og landbrugskunde skabe grundlag for den videre drift af det enkelte landbrug. Dermed er den oprindelige målsætning for Landbrugets Finansieringsbank (som senere blev omdannet til LFI) opfyldt. Det forventes, at overdragelsen af de enkelte engagementer er gennemført senest pr. 1. september 2021. Kunderne orienteres direkte om deres nye pengeinstitutforbindelse.

For FS indebærer salget afslutningen på den situation, der opstod i kølvandet efter finanskrisen, hvor en række effektive landbrugskunder var endt tilbage i pengeinstitutter, som var overtaget af FS.

Landbrugskunderne havde på baggrund af de daværende særlige udfordringer i pengeinstitutsektoren og tvivl om de fremadrettede indtjeningsforhold samt soliditeten i landbrugserhvervet generelt svært ved at finde et nyt pengeinstitut, som kunne varetage deres finansieringsforhold.

For LFI medfører salget, at en væsentlig del af aktiviteterne i selskabet nu er afviklet, og det forventes, som hidtil, at de resterende aktiviteter kan være afviklet inden årets udgang. Herefter vil en solvent likvidation af virksomheden blive gennemført.

For yderligere information kontakt:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen +45 21 14 21 11
Administrerende direktør LFI, Henrik Hoffmann +45 41 95 00 78