Statsgarantiordning til boligkøb i landdistrikter

Finansiel Stabilitet 1. juli 2022


Folketinget vedtog den 7. juni 2022 lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne. Loven trådte i kraft den 1. juli 2022.

Statsgarantiordningen administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat. Nærmere information om statsgarantiordningen, herunder information vedrørende indgåelse af vilkårsaftale mellem ejendomskreditgivere og Finansiel Stabilitet, kan findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside.