Udbud af porteføljeforvaltning for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 30. august 2019


I forbindelse med forvaltning af Finansiel Stabilitets formuer under Garanti- og Afviklingsformuen mv. udbydes et mandat til porteføljeforvaltning. Mandatet vedrører korte danske realkreditobligationer med op til 5-års løbetid, og statsobligationer med op til 10-års løbetid. Mandatet vil som udgangspunkt udgøre ca. 3 mia. kr., og forvaltningen vil blive gradvist indfaset, dog med forbehold for markedsforholdene.

Finansiel Stabilitet ønsker en professionel og effektiv forvaltning, som sikrer et hensigtsmæssigt afkast samtidig med, at risikoen minimeres. I den sammenhæng skal det sikres, at det lovgivningsmæssige formål om at have tilstrækkelig likviditet i Garanti- og Afviklingsformuen fortsat overholdes. Det er en forudsætning, at den potentielle forvalter skal have en rating på mindst Baa1 hos Moody’s (eller tilsvarende fra Fitch eller Standard & Poors).

Finansiel Stabilitet har fastlagt en benchmark strategi, og den potentielle forvalter skal konstruere en fleksibel strategi indenfor risikorammerne af benchmark strategien med henblik på at opnå et eventuelt højere afkast. Investeringen vil som udgangspunkt blive gennemført ud fra den fleksible strategi.

Af hensyn til at efterleve kravet om tilstrækkelig likviditet skal de potentielle forvaltere samtidig stille en repo-facilitet til rådighed som en del aftalen.

For yderligere information er udbudsmateriale tilgængeligt på EU-supply HER.

Fristen for afgivelse af bud er den 24. september 2019.

Læs i øvrigt mere om danske myndigheders udbud eller indkøbsplaner på udbud.dk