Salg af aktiver og ejendomme

Koncernens finansielle aktiver omfatter pantebreve, aktier, anparter, garant- og andelsbeviser, hybrid kernekapital og supplerende ansvarlig kapital, obligationer og øvrige værdipapirer.

 

Pengeinstitutaktier
Aktier/anparter ISIN/CVR Aktier, stk. Andel
Den Jyske Sparekasse A/S DK0060978476 1.237.470 12,46Andels- og garantbeviser
Aktier/anparter ISIN/CVR Valuta Nominelt, mio.
Faster Andelskasse 21769916 DKK 0,967
Folkesparekassen 71827917 DKK 3,902
Fælleskassen 69556728 DKK 1,609

Øvrige unoterede aktier/anparter
Aktier/anparter ISIN/CVR Aktier, stk. Andel
Azanta A/S 28108915 1.274.460 2,32
Bedre Boliger Mors A/S DK0510003248 300.000 19,70
CAPNOVA A/S 14353089 444.802 6,02
CAT Ejendomsselskab A/S 14353003 750.000 8,06
Erhvervsklubben Kolding ApS 26425735 1 0,80
Faaborg Golfbane A/S-A 13899274 A 5 0,23
Innovatorium Herning A/S DK0510031249 750.000 5,64
KIF Erhverv ApS  12423748 10 0,36
Maglehaven 36 A/S  24993639 5 0,81
Nordlys AB  na 8.000 5,50

 

 

Bolig, Erhverv, Grunde
  Adresse Ejendomstype Link
  Almind Hule 9A
6051 Almind
Grund Se hos mægler
  Almind Hule 11A
6051 Almind
Grund Se hos mægler
  Bakkedalen 10-53
8752 Østbirk
Grund Se hos mægler
  Søndergade 17
6520 Toftlund
Bolig/Erhverv Se hos mægler