Daglig ledelse

Direktion

Henrik Bjerre-Nielsen

Adm. direktør | Direktion
Telefon: 46 34 89 80 | Mail:
Jura og Kredit

Marianne Simonsen

Vicedirektør | Jura og Kredit
Telefon: 46 34 89 90 | Mail:
Økonomi og IT

Jens Verner Andersen

Vicedirektør | Økonomi og IT
Telefon: 46 34 89 82 | Mail: