Meddelelse vedrørende Brexit i relation til indskydergaranti

Garantiformuen 8. april 2019


Det er endnu usikkert, hvordan Brexit ender. Såvel timing som indgåelse af en eventuel udtrædelsesaftale er fortsat under forhandling.

Brexit kan have betydning for, hvordan du er stillet som indskyder, såfremt der ikke bliver indgået en udtrædelsesaftale.

Brexit uden en udtrædelsesaftale betyder, at Storbritannien (herefter UK) vil være at betragte som et tredjeland. På samme måde vil UK også betragte EU-lande som tredjelande. Dette har betydning for danske institutter med filialer i UK og UK-institutter med filialer i Danmark.

For så vidt angår danske institutter med filialer i UK, vil filialerne fortsat være dækket af den danske indskydergaranti. Myndighederne i UK har dertil meddelt, at de formentlig vil stille krav om, at tredjelande skal omfattes af UK’s indskydergaranti. Dette kan medføre, at indskydere vil være dækket af såvel den danske indskydergaranti som UK’s indskydergaranti. Der er derfor ikke risiko for, at indskydere kommer til at være uden dækning.

For så vidt angår UK-institutter med filialer i Danmark, er disse på nuværende tidspunkt omfattet af UK’s indskydergaranti. På baggrund af meddelelserne fra myndighederne i UK, er det dog forventeligt, at UK’s indskydergaranti ikke vil dække UK-institutter i tredjelande efter Brexit. Tredjelands-filialer i Danmark skal være omfattet af den danske indskydergaranti, hvis dækningen af indskydere og investorer i landet, hvor filialen har hjemsted, ikke svarer til dækningen af indskydere og investorer i Danmark. Såfremt der sker Brexit uden udtrædelsesaftale, vil UK-institutter med filialer i Danmark således være omfattet af den danske indskydergaranti, hvis dækningen i UK ikke svarer til dækningen i Danmark.