Priser

Finansiel Stabilitet og dets datterselskabers rentesatser skal ifølge afviklingsbekendtgørelsen (nr. 1139 af 28. september 2010) ligge i det øverste 10 procent segment af danske pengeinstitutters udlånsrentesatser.

Satserne, der er angivet i procent pr. år, er variable og tilskrives som standard ultimo hvert kvartal.

Finansiel Stabilitet må ikke konkurrere med de vilkår, som generelt tilbydes på det danske pengeinstitut marked. Finansiel Stabilitet er derfor forpligtet til løbende at følge renteudviklingen og kan til enhver tid ændre renter og gebyrer jf. Finansiel Stabilitets almindelige forretnings- og lånebetingelser.

Der betales omkostninger for sikkerhedsstillelse og afgifter til det offentlige.

Finansiel Stabilitet eller dets datterselskaber yder ikke nye lån eller kreditter.

Gebyroversigt