Tilslutning til Topping up


En dansk filial, der ønsker at tilslutte sig den supplerende dækning under den danske indskydergarantiordning, jf. § 4 i lov om en indskyder – og investorgarantiordning, skal skriftligt meddele Garantiformuen, at filialen ønsker at tilslutte sig den supplerende dækning.

Der findes ikke nogen blanket til anmeldelsen heraf.

Garantiformuen stiller krav om, at anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Filialens navn, adresse og CVR-nr.
  • Navn, adresse og CVR-nr. el. lign. på selskabet i hjemlandet
  • Dato for filialens etablering i Danmark
  • Dato for Finanstilsynets bekræftelse af notifikation af filialen
  • Finanstilsynets registreringsnummer
  • Navn på filialbestyrer

Anmeldelsen skal være underskrevet af den, der kan tegne filialen (filialbestyreren), alternativt skal filialbestyreren have tilsluttet sig anmeldelsen, hvis denne er indsendt af en rådgiver/selskabet på vegne af filialen.

Anmeldelsen skal være vedlagt følgende:

  • Kopi af Finanstilsynets bekræftelse på notifikation af filialen, alternativt brev fra Finanstilsynet til Garantiformuen om notifikation af filialen
  • Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen

Den supplerende dækningen vil træder i kraft, når Garantiformuen har modtaget den underskrevne anmeldelse med ovenstående dokumentation.