Ledelse

Finansiel Stabilitet har en bestyrelse med syv medlemmer, herunder formand og næstformand, valgt af erhvervs- og vækstministeren for en periode på 1 år. Direktionen udpeges af bestyrelsen.

Direktionen

Direktionen forestår den daglige drift af virksomheden. Direktionen skal udføre sit hverv i henhold til de retningslinjer, som fastlægges af bestyrelsen. Direktionen repræsenterer virksomheden som aktionær i forhold til datterselskaberne. Direktionen skal samtidig påse, at datterselskaberne til stadighed opretholder et informationsniveau i forhold til virksomheden, som er i overensstemmelse med kravene i datterselskabernes vedtægter m.v. Det er som udgangspunkt direktionen, der udtaler sig om koncernens forhold udadtil.

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af virksomhedens anliggender. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af virksomhedens anliggender og træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal overholde reglerne for statens aktieselskaber, som anført i blandt andet aktieselskabsloven og vejleding for statslige aktieselskaber.