Om statsgaranti på lån til boligkøb


Folketinget vedtog den 7. juni 2022 lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne. Formålet med loven er at skabe bedre muligheder for at finansiere boliger, særligt i landdistrikter, gennem en statsgaranti på den yderste del af boliglån for visse boligejendomme. Statsgarantiordningen administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat.

Målgruppen for statsgarantiordningen er forbrugere og boligkollektiver, der er vurderet kreditværdige, men som har vanskeligt ved at få boliglån pga. forhold vedr. ejendommens placering eller omsættelighed. Med en garantiordning løftes en del af risikoen ved boligfinansiering væk fra ejendomskreditgiverne og over på staten, så ejendomskreditgiverenes incitament til at låne ud til de omfattede boligejendomme i modellen forbedres.

Statsgarantiordningen omfatter belåning af boligejendomme, der enten har en handelspris på under 8.000 kr. pr. kvm., eller har en handelspris på mellem 8.000 og 10.000 kr. pr. kvm. og ligger i et af de postnumre, som er oplistet i lovens bilag 1.

Med modellen bliver det muligt at få en statsgaranti på den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 pct. af boligens kontantværdi. Den statsgaranterede del af belåningen er med afdrag, og lånene ydes til køb af ejerboliger. Fritidshuse, fleksboliger og erhvervsejendomme er ikke omfattet af statsgarantiordningen.

[Link til loven]

Erhvervsministeren har med hjemmel i loven udstedt bekendtgørelse om ordning med statsgaranti på ejendomskreditaftaler i landdistrikter. I bekendtgørelsen er der blandt andet fastsat nærmere regler om ejendomskreditgiverens oplysningsforpligtigelser, udbetaling under statsgarantien, samt garantiprovision.

[Link til bekendtgørelsen]

Loven og bekendtgørelsen er gældende fra den 1. juli 2022, hvorefter det vil være muligt at indsende ansøgninger om statsgaranti.

Spørgsmål til statsgarantiordningen kan rettes til Finansiel Stabilitet på telefon 70 27 87 47 eller pr. mail til landdistrikter@fs.dk