Vilkårsaftale


Ejendomskreditgivere, som ønsker at gøre brug af statsgarantiordningen, skal som det første indgå en vilkårsaftale med Finansiel Stabilitet om ydelse af statsgaranti. Ejendomskreditgivere er defineret i § 3 i lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne og omfatter følgende virksomheder:

  1. penge- og realkreditinstitutter, som har hjemsted i Danmark,
  2. kreditinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, eller
  3. ejendomskreditselskaber, som i medfør af § 3 i lov om ejendomskreditselskaber har tilladelse til at udøve virksomhed som ejendomskreditselskab.

Vilkårsaftalen fastsætter de nærmere vilkår for garantien. Vilkårsaftalen indeholder bl.a. regler om bortfald af garanti, tabsopgørelse, ejendomskreditgiverens garantiprovision og ejendomskreditgiverens oplysningsforpligtigelser.

Vilkårsaftalen skal indgås før ejendomskreditgiveren indsender konkrete ansøgninger om statsgaranti. Ved at indgå vilkårsaftalen på forhånd sikres det, at efterfølgende ansøgninger om statsgaranti til konkrete ejendomskreditaftaler kan bevilliges hurtigt efter en kort sagsbehandling i Finansiel Stabilitet.

Ejendomskreditgivere som ønsker at indgå en vilkårsaftale med Finansiel Stabilitet, skal sende en mail til landdistrikter@fs.dk. Til brug for indgåelse af vilkårsaftalen har Finansiel Stabilitet brug for følgende oplysninger om ejendomskreditgiveren:

  1. Virksomhedens navn
  2. Virksomhedens CVR-nr.
  3. Virksomhedens FT-id
  4. Virksomhedens adresse
  5. Kontaktoplysninger på virksomheden

Ejendomskreditgivere, der indsender ovenstående oplysninger, vil indenfor 2 arbejdsdage blive kontaktet af Finansiel Stabilitet med henblik på indgåelse af vilkårsaftalen. Ejendomskreditgiveren vil i den forbindelse desuden modtage nærmere praktisk information om statsgarantiordningen, bl.a. vedrørende indsendelse af ansøgninger om garanti, ejendomskreditgiverens kvartalsvise oplysningsforpligtigelser og håndtering af udbetalingsanmodninger. Når vilkårsaftalen med ejendomskreditgiveren er indgået, tilstræber Finansiel Stabilitet følgende ekspeditionstider for konkrete garantiansøgninger:

  • Ansøgninger modtaget inden kl. 12 ekspederes samme dag
  • Ansøgninger modtaget efter kl. 12 ekspederes næste arbejdsdag inden kl. 12.

Kommunikationen mellem Finansiel Stabilitet og ejendomskreditgivere omfattet af ordningen skal foregå via sikker e-post. Læs mere herom på https://www.fs.dk/kontakt/sikker-e-post.

Spørgsmål til statsgarantiordningen kan rettes til Finansiel Stabilitet på telefon 70 27 87 47 eller pr. mail til landdistrikter@fs.dk.