Koncernstrategi

Finansiel Stabilitets aktiviteter foregår ikke på et konkurrenceudsat marked. De aktiviteter, som Finansiel Stabilitet overtager fra nødlidende virksomheder og som er levedygtige på det konkurrenceudsatte marked søges hurtigst mulig afhændet.

Finansiel Stabilitet arbejder efter strategien: ”Når nødlidende finansielle virksomheder ikke må gå konkurs”. Strategien udtrykker, at Finansiel Stabilitet skal medvirke til at sikre at finansielle virksomheder ikke går konkurs, når det er i offentlighedens interesse, at det undgås. Strategien består af mission, vision og værdigrundlag.

Mission: Finansiel Stabilitet skal når visse finansielle virksomheder er tæt på konkurs medvirke til sikring af offentlighedens interesse, herunder hensynet til finansiel stabilitet og beskyttelsen af statslige midler, særligt ved at overtage kontrollen med nødlidende penge- eller realkreditinstitutter eller fondsmæglerselskaber I og efterfølgende afgive den igen. Afgivelsen af kontrollen sker i forbindelse med rekapitalisering, anden restrukturering eller kontrolleret afvikling af virksomhederne.

Vision: Finansiel Stabilitet overtager kontrollen og afgiver den igen – hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for offentlighedens interesse.

Værdigrundlag: Forretningsmæssig med respekt for offentlighedens interesse.