Klagevejledning

Klage over Finansiel Stabilitet eller et af Finansiel Stabilitets datterselskaber bedes rettet til:

Finansiel Stabilitet
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Att: Interne advokater

eller via e-mail på advokat@fs.dk

Du vil umiddelbart efter modtagelsen af din klage få en bekræftelse herpå.

Du modtager svar på din klage hurtigst muligt. Hvis der er behov for at indhente yderligere informationer med henblik på at besvare din klage, vil Finansiel Stabilitet, Interne advokater kontakte dig

Privatkunder kan også vælge at indbringe klagen for

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
Telefon 35 43 63 33

eller via Det finansielle ankenævns hjemmeside hvor også ankenævnets seneste afgørelser kan læses.