Vederlag til bestyrelse og direktion

 

Udbetalte bestyrelseshonorarer

(i 1.000 kroner)

Bestyrelsen 2022 2021 2020
Anne Louise Eberhardt (formand) - indtrådt i 2016 295 227 200
Ole Selch Bak (næstformand) - indtrådt i maj 2020 197 152 100
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen - indtrådt i 2016 159 152 150
Morten Sommerfeldt - indtrådt i juli 2020 159 152 75
Jesper Rangvid - indtrådt i december 2020 159 152 9
Pernille Henriette Vastrup - indtrådt i juli 2021 159 76 -
Ulrikke Ekelund - indtrådt i juli 2022 82 - -
Peter Engberg Jensen (tidl. formand) - udtrådt i juli 2022 152 303 300
Bente Overgaard - udtrådt i april 2021 - 48 150
Nina Dietz Legind - udtrådt i august 2020 - - 92
Bent Naur (tidl. næstformand) - udtrådt i april 2020 - - 75
Bendt Wedell - udtrådt i april 2020 - - 50
Honorarer i alt 1.362 1.262 1.201

 

 

Udbetalte direktionshonorarer

(i 1.000 kroner)

Direktion 2022 2021 2020
Karsten Biltoft (tiltrådt december 2021)      
Fast løn 2.641 217 -
Beskatning af fri bil m.v. 159 11 -
Total 2.800 228 -
Henrik Bjerre-Nielsen (udtrådt november 2021)      
Fast løn - 2.927 3.094
Beskatning af fri bil m.v. - 86 123
Total - 3.013 3.217
Honorarer i alt 2.800 3.241 3.217