Vederlag til bestyrelse og direktion

 

Udbetalte bestyrelseshonorarer

(i 1.000 kroner)

Bestyrelsen 2023 2022 2021
Anne Louise Eberhardt (formand fra juli 2022) - indtrådt 2016 361 295 227
Ole Selch Bak
(næstformand fra juli 2022) - indtrådt 2020
241 197 152
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen - indtrådt 2016 165 159 152
Morten Sommerfeldt - indtrådt 2020 165 159 152
Jesper Rangvid - indtrådt 2020 165 159 152
Ulrikke Ekelund - indtrådt 2022 165 82 -
Gitte Lillelund Bech - indtrådt juni 2023 83 - -
Pernille Henriette Vastrup - udtrådt juni 2023 83 159 76
Peter Engberg Jensen (tidl. formand) - udtrådt 2022 2 152 303
Bente Overgaard - udtrådt 2021 - - 48
Honorarer i alt 1.430 1.362 1.262

 

 

Udbetalte direktionshonorarer

(i 1.000 kroner)

Direktion 2023 2022 2021
Karsten Biltoft      
Fast løn 2.742 2.641 217
Beskatning af fri bil m.v. 166 159 11
Total 2.908 2.800 228
Henrik Bjerre-Nielsen      
Fast løn - - 2.927
Beskatning af fri bil m.v. - - 86
Total - - 3.013
Honorarer i alt 2.908 2.800 3.241