Vederlag til bestyrelse og direktion

 

Udbetalte bestyrelseshonorarer

(i 1.000 kroner)

Bestyrelsen 2021 2020 2019
Peter Engberg Jensen (formand) - indtrådt i 2015 303 300 300
Anne Louise Eberhardt (næstformand) - indtrådt i 2016 227 200 150
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen - indtrådt i 2016 152 150 150
Ole Selch Bak - indtrådt i maj 2020 152 100 0
Morten Sommerfeldt - indtrådt i juli 2020 152 75 0
Jesper Rangvid - indtrådt i december 2020 152 9 0
Pernille Henriette Vastrup - indtrådt i juli 2021 76 0 0
Nina Dietz Legind - udtrådt i august 2020 0 92 150
Bent Naur (tidl. næstformand) - udtrådt i april 2020 0 75 225
Bendt Wedell - udtrådt i april 2020 0 50 150
Bente Overgaard - udtrådt i april 2021 48 150 150
Honorarer i alt 1.262 1.201 1.275

 

 

Udbetalte direktionshonorarer

(i 1.000 kroner)

Direktion 2021 2020 2019
Henrik Bjerre-Nielsen (udtrådt november 2021)      
Fast løn 2.927 3.094 3.030
Beskatning af fri bil m.v. 86 123 119
Total 3.013 3.217 3.149
Karsten Biltoft (tiltrådt december 2021)      
Fast løn 217 0 0
Beskatning af fri bil m.v. 11 0 0
Total 228 0 0
Honorarer i alt 3.241 3.217 3.149