Advokatundersøgelser

Finansiel Stabilitet iværksætter en ekstern advokatundersøgelse af forholdene i en nødlidende finansiel virksomhed, som er taget under restrukturering eller afvikling efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.


Kommissoriet for advokatundersøgelserne er:

  • Identificere de væsentligste årsager til det økonomiske sammenbrud
  • Vurdere om der er begrundet mistanke om, at virksomhedens tidligere ledelse, revision eller nærtstående har begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger (*)

Hvis det sidste er tilfældet, så vurderes det, om disse handlinger har medvirket til det økonomiske sammenbrud – og om der således foreligger et økonomisk erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet offentliggør advokatundersøgelserne, når de er udarbejdet, og giver i den forbindelse en tilkendegivelse på, om Finansiel Stabilitet følger de anbefalinger, der bliver givet i advokatundersøgelsen.

Gennemførte advokatundersøgelser og anlagte erstatningssager:

Nødlidende bank Advokatundersøgelse (status) Erstatningssager m.v. (status) Link
Andelskassen J.A.K. Slagelse under kontrol

Afsluttet marts 2016

Dom i ankesagen afsagt i juli 2021. Klik her for at downloade undersøgelsen
Københavns Andelskasse under kontrol (sag 1)

Afsluttet maj 2019

Dom afsagt i august 2022. Under anke. Klik her for at downloade undersøgelsen
Københavns Andelskasse under kontrol (sag 2)

Afsluttet maj 2019

Dom afsagt i maj 2022. Under anke. Klik her for at downloade undersøgelsen 

 

(*) Det omfatter, men er ikke begrænset til en vurdering af om;

  • FIL-lovens retningslinjer mv., §§ 70 & 71, har foreligget, og har været fulgt med hensyn til bevilling af større lån mv., og engagementer omfattet af § 78
  • Bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapporter i overensstemmelse med FIL kap. 13 og de regler, der er fastsat i medhør heraf
  • Bankens interne og eksterne revision har udført revisionen af banken i overensstemmelse med lovgivningen og de bestemmelser, der er fastsat i medhør af FIL § 199, stk. 1.

Sidst opdateret d. 14. september 2022