Afviklingsformuen

Som følge af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, der trådte i kraft den 1. juni 2015, har Finansiel Stabilitet igangsat opbygningen af en afviklingsformue, der skal udgøre mindst 1 pct. af de omfattede virksomheders dækkede indskud. Afviklingsformuen opbygges ved bidrag fra virksomhederne, og skal som udgangspunkt være opbygget senest ved udgangen af 2024.

Afviklingsformuen kan anvendes til at yde garantier, give lån mv. i forbindelse med anvendelse af restrukturerings- og afviklingsforanstaltningerne. Formuen kan også i særlige tilfælde anvendes til direkte at dække tab i virksomheden, når der først er nedskrevet eller konverteret passiver svarende til mindst 8 pct. af virksomhedens passiver. Formuen kan i denne situation bidrage med midler svarende til op til 5 pct. af virksomhedens passiver.