Tidsfrister

Følgende tidsfrister gælder for indberetning af oplysninger og bidragsbetaling. Bemærk dog, at enkelte datoer kan være rykket såfremt disse falder i en weekend eller på en helligdag. Evt. ændringer vil fremgå under information for den konkrete bidragsperiode.

Deadlines 2019 Aktivitet
Torsdag den 31. januar Indsendelse af indberetningsskema
Fredag den 15. marts Indsendelse af revisorerklæring
Mandag den 15. april Finansiel Stabilitet meddeler årets bidrag
Onsdag den 1. maj Indbetaling af bidrag


Årsrapporten indsendes når denne foreligger i godkendt form.

Alle oplysninger indsendes elektronisk til: indberetning@fs.dk

For indberetningsskemaer: ’”Institut” 2019 Indberetningsskema’

For revisorerklæringer: ’”Institut” 2019 Revisorerklæringer’.