Tidsfrister

Følgende tidsfrister gælder for indberetning af oplysninger og bidragsbetaling. Bemærk dog, at enkelte datoer kan være rykket såfremt disse falder i en weekend eller på en helligdag. Evt. ændringer vil fremgå under information for den konkrete bidragsperiode.

Deadlines 2021 Aktivitet
Mandag den 1. februar Upload af indberetningsskema
Mandag den 15. marts Upload af revisorerklæring
Torsdag den 15. april Finansiel Stabilitet meddeler årets bidrag
Fredag den 30. april Indbetaling af bidrag

Indberetningsskema, revisorerklæring og årsrapport uploades i SharePoint.

Årsrapporten uploades når denne foreligger i godkendt form.