Tidsfrister

Følgende tidsfrister gælder for indberetning af oplysninger og bidragsbetaling. Evt. ændringer vil fremgå under information for den konkrete bidragsperiode.

Deadlines 2024 Aktivitet
Onsdag den 31. januar Upload af indberetningsskema
Fredag den 15. marts Upload af revisorerklæring
Mandag den 15. april Finansiel Stabilitet meddeler årets bidrag
Senest 1. maj Indbetaling af bidrag

Indberetningsskema, revisorerklæring og årsrapport uploades i SharePoint.

Årsrapporten uploades når denne foreligger i godkendt form.