Ansvarsfraskrivelse


Oplysningerne på vores hjemmeside har alene til formål at informere.

Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger og kan derfor ikke drages til ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af disse oplysninger.

Vi gør opmærksom på, at fortroligheden af ikke-krypterede e-mail sendt via eksterne netværk ikke kan garanteres. Brugerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige oplysninger til os via ikke-krypterede e-mail.

Finansiel Stabilitet er ikke forpligtet til at udføre ordrer eller instruktioner afgivet via ekstern e-mail. Finansiel Stabilitet er berettiget til på kundens anmodning at afgive generelle oplysninger via e-mail til den af kunden oplyste e-mail-adresse. Finansiel Stabilitet er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af bortkomst af eller ændringer i sådanne e-mails.

Finansiel Stabilitet har ophavsret (copyright) og ejendomsret til alle oplysninger på hjemmesiden, herunder varemærker og logoer. Oplysningerne må ikke gengives hverken helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Oplysningerne må heller ikke kopieres, videredistribueres til andre brugere eller lægges på et eventuelt intranet eller lignende.

Vi forbeholder os ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre eller rette i indholdet på hjemmesiden.