Statsgaranti på lån til varmepumpe


Folketinget vedtog den 24. marts 2023 lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet.

Formålet med loven er at skabe bedre muligheder for at finansiere udskiftningen af olie- eller gasfyr med en varmepumpe i de tilfælde, hvor det kan være svært at optage lån på almindelige vilkår uden en statsgaranti, fordi der er usikkerhed forbundet med den varige værdi af ejendommen. Loven skal bidrage til dansk uafhængighed af russisk gas. Statsgarantiordningen administreres af Finansiel Stabilitet på vegne af den danske stat.

Målgruppen for statsgarantiordningen er forbrugere og andelsboligforeninger, der er vurderet kreditværdige, men som har vanskeligt ved at opnå finansiering til udskiftning af olie- eller gasfyr med en varmepumpe pga. usikkerhed forbundet med den varige værdi af deres ejendom. Boligejendommen eller andelsboligforeningen skal desuden være beliggende i et område, der ikke er eller har udsigt til at blive tilkoblet fjernvarmenettet. Med en garantiordning løftes en del af risikoen ved finansieringen væk fra ejendomskreditgiverne og over på staten, så ejendomskreditgiverenes incitament til at låne ud til de omfattede forbrugere og andelsboligforeninger forbedres.

Statsgarantiordningen omfatter belåning af ejendomme, der enten har en kontantværdi på under 8.000 kr. pr. kvm., eller har en kontantværdi på mellem 8.000 og 10.000 kr. pr. kvm. og ligger i et af de postnumre, som er oplistet i lovens bilag 1.

Med modellen bliver det muligt at få en statsgaranti på serielån og annuitetslån med en løbetid på højst 10 år. Lånet skal ligge inden for 80 pct. af ejendommens kontantværdi, og for lån med pant i en boligejendom må hovedstolen ikke overstige 150.000 kr. Fritidshuse, fleksboliger og erhvervsejendomme er ikke omfattet af statsgarantiordningen.

[Link til loven]

Erhvervsministeren har med hjemmel i loven udstedt bekendtgørelse om ordningen med statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. I bekendtgørelsen er der blandt andet fastsat nærmere regler om definitionen af områder uden mulighed for fjernvarme, ejendomskreditgivers oplysningsforpligtigelser, udbetaling under statsgarantien, samt garantiprovision.

[Link til bekendtgørelsen]

Loven og bekendtgørelsen er gældende fra den 1. april 2023, hvorefter det vil være muligt at indsende ansøgninger om statsgaranti.

Spørgsmål til statsgarantiordningen kan rettes til Finansiel Stabilitet på telefon 70 27 87 47 eller pr. mail til varmepumper@fs.dk