Institutter

Som følge af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, der trådte i kraft den 1. juni 2015, kan Finansiel Stabilitet iværksætte en restrukturering eller afvikling af en finansiel virksomhed ved brug af de værktøjer og beføjelser, der følger af loven.

Hvis lovens betingelser for at iværksætte restrukturerings- eller afviklingsbeføjelser er opfyldt, kan Finansiel Stabilitet blandt andet overtage kontrollen med virksomheden, foretage et helt eller delvist salg heraf, overføre hele eller dele af virksomheden til et datterselskab til Finansiel Stabilitet eller nedskrive eller konvertere virksomhedens passiver. Finansiel Stabilitets værktøjer og beføjelser kan bruges enkeltvis eller i en kombination.

Finansiel Stabilitet har iværksat restrukturerings- eller afviklingsforanstaltninger på følgende finansielle virksomheder:

  • Andelskassen J.A.K. Slagelse
  • Københavns Andelskasse