FS Finans VI

Finansiel Stabilitet overtog den 13. september 2018 kontrollen med Københavns Andelskasse og iværksatte umiddelbart herefter en række tiltag med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af Andelskassen, herunder udskiftning af Andelskassens bestyrelse og direktion. Alle eksisterende andelshavere fik nedskrevet deres andelskapital til 0, og ejerskabet af Andelskassen blev overtaget af Broinstitut II A/S, der var et nystiftet og 100 % ejet datterselskab til Finansiel Stabilitet.

Som led i Finansiel Stabilitets afvikling af Andelskassen blev Andelskassen den 28. juni 2019 omdannet til en bank, som umiddelbart efter indleverede sin tilladelse til at drive pengeinstitut. Selskabet hedder i dag FS Finans VI A/S, som via Broinstitut II A/S er et 100 % ejet datterselskab af Finansiel Stabilitet.