Personoplysninger

Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig eller indsamler i overensstemmelse med gældende regler. Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.


Dataansvarlig
Finansiel Stabilitet er dataansvarlig i henhold til persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Finansiel Stabilitet er ansvarlig for, at de oplysninger, Finansiel Stabilitet modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mailadresse, CPR-nummer eller økonomiske oplysninger.

Privatlivspolitik og Cookiepolitik
Du kan finde Finansiel Stabilitets privatlivspolitik og cookiepolitik her.

I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis Finansiel Stabilitet behandler dine personoplysninger.

Finansiel Stabilitet har en særskilt privatlivspolitik for følgende:

  • Gældsrådgivning til insolvente eller formodet insolvente tidligere minkavlere. Du kan læse privatlivspolitikken her.
  • Behandling af statsgarantier på en del af ejendomskreditaftalerne i landdistrikterne. Du kan læse privatlivspolitikken her 
  • Behandling af statsgarantier for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. Du kan læse privatlivspolitikken her

I cookiepolitikken kan du læse om, hvordan cookies bliver behandlet på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

Klagemuligheder og rådgivning
Du kan klage til Datatilsynet over Finansiel Stabilitets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med persondataforordningen eller databeskyttelsesloven.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i person-dataforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.

Databeskyttelsesrådgiver
Finansiel Stabilitets databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Finansiel Stabilitet:

Merete Hjetting
Mail: dpo@fs.dk
Telefon: 61 63 34 85