Advokatundersøgelser


Finansiel Stabilitet har iværksat eksterne advokatundersøgelser af forholdene i de nødlidende banker, som er blevet overdraget til afvikling.

Kommissoriet for advokatundersøgelserne var:

  • Identificere de væsentligste årsager til det økonomiske sammenbrud
  • Vurdere om der er begrundet mistanke om, at pengeinstituttets tidligere ledelse, revision eller nærtstående har begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger (*)

Hvis det sidste var tilfældet, så vurderedes det, om disse handlinger havde medvirket til det økonomiske sammenbrud – og om der således forelå et økonomisk erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet offentliggjorde advokatundersøgelserne, når de var udarbejdet, og gav i den forbindelse en tilkendegivelse på, om Finansiel Stabilitet fulgte de anbefalinger, der blev givet i advokatundersøgelsen.

Gennemførte advokatundersøgelser og anlagte erstatningssager

Nødlidende bank Advokatundersøgelse
(status)
Erstatningssager m. v.
(status)
Link til redegørelse
EBH Bank Afsluttet Dom i ankesagen afsagt i april 2022. Link til EBH Bank redegørelse
Løkken Sparekasse Afsluttet Dom i ankesagen afsagt i juni 2022. Link til Løkken Sparekasse redegørelse
Gudme Raaschou Bank Afsluttet Ingen erstatningssag Link til Gudme Raaschou Bank redegørelse
Fionia Bank Afsluttet Ingen erstatningssag Link til Fionia Bank redegørelse
Capinordic Bank Afsluttet

Dom i ankesagen afsagt i januar 2019. Sagen mod de processtilvarslede ledelses-medlemmer er afsluttet i august 2021.

Link til Capinordic Bank redegørelse
Eik Bank Føroya Afsluttet Dom i ankesagen afsagt den 10. januar 2023 af Østre Landsret. Link til Eik Bank Føroya redegørelse
Eik Bank Danmark Afsluttet Dom i ankesagen afsagt juni 2020. Link til Eik Bank Danmark redegørelse
Roskilde Bank Afsluttet Dom i ankesagen afsagt den 1. december 2022 af Højesteret Link til Roskilde Bank redegørelse
Amagerbanken Afsluttet Dom i ankesagen afsagt i juni 2019. Link til Amagerbanken redegørelse
Fjordbank Mors Afsluttet Ingen erstatningssag Link til Fjordbank Mors redegørelse
Max Bank Afsluttet Ingen erstatningssag Link til Max Bank redegørelse
Sparekassen Østjylland Afsluttet Ingen erstatningssag Link til Sparekassen Østjylland redegørelse

(*) Det omfatter, men er ikke begrænset til en vurdering af om;

  • FIL-lovens retningslinjer mv., §§ 70 & 71, har foreligget, og har været fulgt med hensyn til bevilling af større lån mv., og engagementer omfattet af § 78
  • Bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapporter i overensstemmelse med FIL kap. 13 og de regler, der er fastsat i medhør heraf
  • Bankens interne og eksterne revision har udført revisionen af banken i overensstemmelse med lovgivningen og de bestemmelser, der er fastsat i medhør af FIL § 199, stk. 1.

Sidst opdateret d. 20. marts 2023