Advokatundersøgelser


Finansiel Stabilitet iværksætter altid en ekstern advokatundersøgelse af forholdene i en nødlidende bank, som er blevet overdraget til afvikling.

Kommissoriet for advokatundersøgelserne er:

  • Identificere de væsentligste årsager til det økonomiske sammenbrud
  • Vurdere om der er begrundet mistanke om, at pengeinstituttets tidligere ledelse, revision eller nærtstående har begået ansvarspådragende og/eller strafbare handlinger (*)

Hvis det sidste er tilfældet, så vurderes det, om disse handlinger har medvirket til det økonomiske sammenbrud – og om der således foreligger et økonomisk erstatningsansvar.

Finansiel Stabilitet offentliggør advokatundersøgelserne, når de er udarbejdet, og giver i den forbindelse en tilkendegivelse på, om Finansiel Stabilitet følger de anbefalinger, der bliver givet i advokatundersøgelsen.

Gennemførte advokatundersøgelser og anlagte erstatningssager

Nødlidende bank Advokatundersøgelse
(status)
Erstatningssager m. v.
(status)
EBH Bank Afsluttet Hovedforhandling er startet i september 2017
Løkken Sparekasse Afsluttet Hovedforhandling er startet i januar 2019
Gudme Raaschou Bank Afsluttet Ingen erstatningssag
Fionia Bank Afsluttet Ingen erstatningssag
Capinordic Bank Afsluttet Dom i ankesag afsagt i januar 2019
Eik Bank Føroya Afsluttet Hovedforhandling er startet i januar 2018
Eik Bank Danmark Afsluttet Dom afsagt oktober 2018. Under anke.
Roskilde Bank Afsluttet Dom afsagt november 2017. Under anke.
Amagerbanken Afsluttet Hovedforhandling i ankesagen er startet i januar 2019
Fjordbank Mors Afsluttet Ingen erstatningssag
Max Bank Afsluttet Ingen erstatningssag
Sparekassen Østjylland Afsluttet Ingen erstatningssag

Senest opdateret: Januar 2019

(*) Det omfatter, men er ikke begrænset til en vurdering af om;

  • FIL-lovens retningslinjer mv., §§ 70 & 71, har foreligget, og har været fulgt med hensyn til bevilling af større lån mv., og engagementer omfattet af § 78
  • Bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapporter i overensstemmelse med FIL kap. 13 og de regler, der er fastsat i medhør heraf
  • Bankens interne og eksterne revision har udført revisionen af banken i overensstemmelse med lovgivningen og de bestemmelser, der er fastsat i medhør af FIL § 199, stk. 1.