Ansøgere


Ansøgere til denne ordning skal være fysiske personer, som tidligere har beskæftiget sig med minkbedrift, og som er eller formodes at være insolvente efter udbetaling af erstatning og kompensation i medfør af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink til enten den pågældende selv eller til dennes virksomhed, og som ikke længere udøver erhvervsmæssig aktivitet.

Gældsrådgivningen omfatter i hovedtræk overblik over den økonomiske situation og eventuelle panter og sikkerheder, kortlægning af fremtidige indtægtsmuligheder og fremtidig gældsserviceringsevne, samt vejledning om mulighederne for en frivillig aftale med kreditorer eller gældssanering. Gældsrådgivningen er vederlagsfri for godkendte ansøgere.

Godkendte ansøgere skal indgå aftale med en ekstern rådgiver om gældsrådgivning. Rådgivere kan være advokater, godkendte revisorer eller finansielle rådgivere, jf. § 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Finansiel Stabilitet udarbejder og ajourfører en liste over godkendte rådgivere. Se listen her. Ansøgere kan vælge en rådgiver fra listen eller vælge deres egen rådgiver.

Finansiel Stabilitet skal godkende dækning af udgifter til et rådgivningsforløb, inden forløbet påbegyndes. Der kan som udgangspunkt tildeles ét rådgivningsforløb under ordningen.

Se alle reglerne for ordningen i bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere her.

Send en mail til gaeldsraadgivning@fs.dk for at modtage ansøgningsskema til gældsrådgivningsordningen.

Se Finansiel Stabilitets privatlivspolitik for gældsrådgivning til insolvente eller formodet insolvente tidligere minkavlere her.

Spørgsmål til ordningen om gældsrådgivning til tidligere minkavlere skal rettes til Finansiel Stabilitet på telefon 21 19 55 44 eller pr. mail til gaeldsraadgivning@fs.dk.

Senest opdateret: 19. august 2021