Datterselskaber

Finansiel Stabilitet har løbende afviklet de aktiviteter, der er overtaget under bankpakkerne I-V. De tilbageværende aktiviteter består af kundeengagementer under likvidation, finansielle aktiver, ejendomme, garantier og forpligtelser, samt retssager og andre tvister. Afviklingen af aktiviteterne vedr. Bankpakke III og IV V sker eller er sket i særskilte datterselskaber.