FS Property Finance

FS Property Finance A/S er et 100% ejet datterselskab af Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet indgik i marts 2012 en aftale med FIH Holding A/S om at overtage ejendomsengagementer og tilknyttede finansielle instrumenter for ca. 17 mia. kr. ved overtagelse af det datterselskab, FS Property Finance A/S, som FIH havde etableret til at håndtere afviklingen af ejendomsengagementerne.

FS Property Finance A/S indgik aftale med FIH Erhvervsbank A/S om at varetage administrationen af de overtagne ejendomsengagementer.

FS Property Finance A/S er, som et datterselskab af Finansiel Stabilitet, forpligtet til at overholde Afviklingsbekendtgørelsen. FS Property Finance A/S har derfor fortsat en kontrolleret afvikling af de overtagne ejendomsengagementer inden for rammerne af de indgåede aftalevilkår.

I december 2015 er de sidste engagementer i FS Property Finance A/S afviklet ved en overdragelse af restporteføljen til LMN Finance Limited.

FS Property Finance A/S er i august 2016 trådt i likvidation.