FS Finans I

Sparebank Østjylland af 2012 A/S blev med virkning fra den 28. september 2012 omdannet til FS Finans I A/S, der er et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S.

Sparebank Østjylland blev stiftet som et datterselskab under Finansiel Stabilitet i april 2012, da den tidligere Sparekassen Østjylland blev nødlidende.

Tilbageværende kunder betjenes af forretningsenheden ”Kredit” i Finansiel Stabilitet.

Spørgsmål rettes derfor til Finansiel Stabilitet på telefonnummer
70 27 87 47.

Garanter i Sparekassen Østjylland

Krav vedrørende garantkapital kan anmeldes i konkursboet Sparekassen Østjylland under konkurs.

Eventuelle henvendelser vedrørende garantkapital skal derfor fremsendes direkte og skriftligt til nedenstående adresse eller rettes til en af advokaterne:

Advokatfirmaet Poul Schmith
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
www.kammeradvokaten.dk

Advokat Boris Frederiksen
bor@kammeradvokaten.dk
Tlf. 72 30 72 22

Advokat Cathrine Wollenberg Zittan
cwz@kammeradvokaten.dk
Tlf. 72 30 72 92

Advokatfuldmægtig Samina Lanewala
sla@kammeradvokaten.dk
Tlf. 72 30 74 31

Skattemæssig behandling af tab på garantbeviser

Har du spørgsmål til, hvordan du skattemæssigt skal behandle tab på investering i sparekassens garantbeviser, skal du henvende dig til din revisor eller til SKAT, da vi ikke har mulighed for at yde skatterådgivning. 

Åbn alle