Indberetning

Indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen er samlet i et fælles indberetningsskema.

Indberetningsskemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk (Excel format) til indberetning@fs.dk senest den 31. januar 2019.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2019 senest den 12. april 2019 med betalingsfrist den 1. maj 2019.

Indberetningsskemaet for 2019 kan hentes her.

Finansiel Stabilitet har fra Finanstilsynet indhentet en række af de oplysninger, som skal benyttes ved indberetningen. Oplysningerne kan rekvireres ved indsendelse af sikker mail til indberetning@fs.dk (anfør venligst ’”Institut” Skemadata’ i emnefelt). Finansiel Stabilitet indestår ikke for korrektheden af data og der er således instituttets eget ansvar at sikre, at de oplysninger som i sidste ende indsendes til Finansiel Stabilitet, og finder anvendelse til brug for bidragsberegningen i 2019, er korrekte.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@fs.dk

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.